top of page

"Effective Leadership"

Leiderschap is het vermogen om de verschillende talenten in een groep of organisatie te mobiliseren voor het bereiken van grootse, maar concrete resultaten.

 

Goed leiderschap veronderstelt tot op zekere hoogte goed management, maar valt er niet mee samen. Een manager stuurt aan op beheersing; een leider daarentegen stuurt aan op verandering. Hij neemt daarbij een groep, een onderneming, soms een hele samenleving op sleeptouw.

Leiderschap is in zijn toepassing een team-aangelegenheid maar de kern ervan ligt diep in het individu.

 

Leiderschap berust essentieel op persoonlijke moed. De moed die nodig is om een droom na te streven en om integer te handelen. Om een visie te ontwikkelen die krachtig genoeg is om de stakeholders van een bedrijf in dezelfde richting te doen kijken. 

Sterke leiders motiveren hun team om het onmogelijke te bereiken. Ze delen hun energie en enthousiasme met de groep om zo meer te bereiken dan de groepsleden alleen zouden kunnen bereiken.

 

Goede leiders denken buiten de gebaande paden en dagen de status quo uit. Essentieel is dat leiders zich niet alleen richten op hun eigen creativiteit - ze ondersteunen en voeden ook de creativiteit van hun teamleden.

 

De beste leiders dagen de status quo uit om positieve verandering in hun organisatie te bewerkstelligen.

Strategy & Leadership

leader01.jpeg

Strategy & Leadership  is het traject ter begeleiding en ondersteuning van het ontwikkelingsproces en de missie van top managers, bestuurders, ondernemers/ zelfstandigen en hun teams in relatie tot de ontwikkeling, transformatie en vitalisering van de organisatie nu en voor de toekomst.

De ondersteuning  richt zich hierbij op het analyseren, stimuleren en perfectioneren van de eigen kwaliteiten van de 'executive(s)' voor zijn of haar professionele verantwoordelijkheid in relatie tot de gewenste strategie en/of gewenste organisatieontwikkeling.

Het kan eenzaam zijn aan de top. Het kan dan ongelofelijk deugd doen eens terecht te kunnen bij iemand die zonder belang of oordeel kan luisteren. Iemand die buiten de organisatie staat, en die met een frisse kijk een ander perspectief kan bieden en zo nodig daadwerkelijk kan ondersteunen bij de pragmatische vertaalslag van de visie en doelstellingen in tastbare resultaten.

 

YourCore Mind Coaching  adviseert en ondersteunt u bij het nemen van moeilijke beslissingen; bij het concretiseren van uw visie en strategie; bij het omgaan met crisismanagement en het realiseren van een vertaalslag naar de operationele uitvoering.

bottom of page